Organizace - firma


Adresa poštovní


Adresa fakturační

Titul, jméno a příjmení


E-mail


Vložné (ceny jsou bez DPH)

Standardní 2500,- Kč

Zvýhodněné vložné pro členy ČSS a ČKAIT,
Sdružení pro výstavbu silnic Praha, studenty a zaměstnance VŠ 2200,- Kč

Pouze publikující - bez účasti na konferenci
(sborník + poštovné) 600,- Kč